Регистрация
Добре дошли в нашия магазин!
Филтри

Категории с падащо меню

Electrolube топлопроводими продукти

 

  • Несиликонови пасти; 
  • Силиконови пасти; 
  • Епоксидни смоли; 
  • Гума с висока топлопроводимост (RTV) 
  • 0.9 до 3.0 W/mK 

 

Electrolube произвежда широка гама продукти с висока топлопроводимост. Гамата включва пасти, лепила, гуми и смоли за капсуловане. Те се използват за отвеждане на топлината в електронното оборудване за гарантиране на ефективната му работа. 

 

Предимства на топлопроводимите продукти 

 

Повечето компоненти имат максимално допустима работна температура, като превишаването й води до два основни проблема:

 

  • Увеличение на дефектите. 
  • Промени в електрическите параметри. 

 

Генерираната в компонентите топлина, обикновено се отнема чрез използването на метали, които са изработени така, че да имат по-голяма повърхностна площ (топло разсейващи радиатори) или да бъдат част от корпуса на устройството. Обикновено, горещият компонент се монтира към метала по механичен път. Проблема тук е, че между двете повърхности винаги остава въздушна междина. 

Въздухът е изключително лош проводник на топлина, така че тази въздушна междина значително намалява степента на отвеждане на топлината. Нанасянето на гъвкави топлопроводими материали запълва изцяло междината, без да остава никакъв въздух. Продуктите на Electrolube притежават отлични топлопроводими свойства, гарантиращи протичането на топлината от компонента към металния топло разсейващ радиатор по най-бързия възможен начин.

 

Типични приложения 

Сферите на приложение, при които е необходима употребата на топлопроводими материали се увеличиха значително, тъй като електронните схеми стават все по-сложни и по-мощни. Това води до все по-голямо генериране на топлина. Топлина трябва да бъде отведена от компонентите бързо и ефективно, за да се осигури дълготрайна надеждна и ефективна работа.

За соларните панелни системи е изключително важно топлината да се предава с минимални загуби.

Пастите на Electrolube с много висока топлопроводимост (над 2.8 W/m.K) са изключително подходящи за тази цел. 

Топлинното отвеждане в промишлените съоръжения с висока мощност е особено важно.

 

Electrolube топлопроводими продукти - сравнителна таблица

Типични свойства HTC Несиликоно-ва топлоот-веждаща паста HTS Силиконова топлоотвеждаща паста HTCР Несиликоно-ва топлоот-веждаща паста Плюс HTSР Силиконова топлоотвеж-даща паста Плюс TBS Двукомпо-нентно топло-проводимо лепило ER2074 Двукомпоне-нтна епоксидна смола TCR Топло проводима гума (RTV)
Основна съставка Несиликоно-во масло Силиконово масло Несиликоно-во масло Силиконово масло Епоксидна смола Епоксидна смола Силиконoв RTV
Термопроводимост (W/mK) 0.9 0.9 2.5 3 1.1 1.26 1.79
Плътност (g/ml IP-59) 2.04 2.1 3 3 2.8 2.09 2.3
Температурен обхват (° C) -50 → +130 -50 → +200 -50 → +130 -50 → +200 -40 → +120 -40 → +130 -50 → +230
Загуби на тегло от изпаряване (96 часа при 100 °C IP-183) ≤1.00% ≤0.80% ≤1.00% ≤0.80% N/А N/А N/А
Диелектрична якост (kV/mm) 42 18 42 18 11 10 >8
Електро изолационно съпротивление (Ώ UL746C) 10 12 10 12 10 12 10 12 10 14 10 15 10 14
Време на втвърдяване(Часове при 20°С/ минути при 100°С) N/А N/А N/А N/А 24/45 24/60 24*